KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

.NET, C++...
Sharepoint
Thiết kế web
Marketing Online
...

Về chúng tôi

THANHNAM SOFTWARE bao gồm đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước:
Tư vấn-triển khai giải pháp EOFFICE, ERP
Xây dựng phần mềm
Thiết kế wesite
Marketing online...

Chúng tôi luôn vì sự hài lòng của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sẩn phẩm chất lượng nhất!
 

Đọc file XML trong asp.net như thế nào?

 
Khi xây dựng website đa ngôn ngữ, chúng ta thường xây dựng các file language. Để truy xuất nhanh và chuẩn mực thường dùng là XML.
 
Giả xử đơn giản file language có cấu trúc:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<WEBNAME>
    <home>Trang chủ</home>
    <product>Trang chủ</product>
</WEBNAME>
Khi đó chúng ta xử dụng hàm sau:
public string GetXML(string strLanguage,string strPath,string strKey)
    {
        string strFileName = strPath + "\\" + strLanguage + ".xml";
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        doc.Load(strFileName);
        XmlNode root = doc.DocumentElement;
        try
        {
            return root.SelectSingleNode(strKey).ChildNodes[0].Value;
        }
        catch { }        
        return "";
    }

Lưu ý: strKey ở đây là "home", "product"...
Bạn có thể xem demo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN