KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

.NET, C++...
Sharepoint
Thiết kế web
Marketing Online
...

Về chúng tôi

THANHNAM SOFTWARE bao gồm đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước:
Tư vấn-triển khai giải pháp EOFFICE, ERP
Xây dựng phần mềm
Thiết kế wesite
Marketing online...

Chúng tôi luôn vì sự hài lòng của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sẩn phẩm chất lượng nhất!
 

Thay đổi màu sắc các dòng trên GridView khi di chuột qua

 
Chúng ta phải đặt javascript trong event RowDataBound như sau:
 
protected void grid_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
        if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
        {
            e.Row.Attributes.Add("onmouseover", "this.originalstyle=this.style.backgroundColor;this.style.backgroundColor='#D3EDBA'");
            e.Row.Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor=this.originalstyle;");
        }
    }

Chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN