KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

.NET, C++...
Sharepoint
Thiết kế web
Marketing Online
...

Về chúng tôi

THANHNAM SOFTWARE bao gồm đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước:
Tư vấn-triển khai giải pháp EOFFICE, ERP
Xây dựng phần mềm
Thiết kế wesite
Marketing online...

Chúng tôi luôn vì sự hài lòng của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sẩn phẩm chất lượng nhất!
 

SPQuery.RowLimit Property và kĩ thuật phân trang trong sharepoint

 
Bài viết này chúng tôi tham khảo từ msdn, hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào khi truy vấn và thực hiện phân trang trong sharepoint
 
using (SPWeb oWebsiteRoot = SPContext.Current.Site.RootWeb)
{
  SPList oList = oWebsiteRoot.Lists["Announcements"];
  SPQuery oQuery = new SPQuery();
  oQuery.RowLimit = 10;
  oQuery.Query = "<OrderBy Override=\"TRUE\">" +
     "<FieldRef Name=\"FileLeafRef\" /></OrderBy>";
  int intIndex = 1;

  do
  {
    Response.Write("<BR>Page: " + intIndex + "<BR>");
    SPListItemCollection collListItems = oList.GetItems(oQuery);

    foreach(SPListItem oListItem in collListItems)
    {
      Response.Write(SPEncode.HtmlEncode(oListItem["Title"]) + 
       "<BR>");
    }
    oQuery.ListItemCollectionPosition = 
     collListItems.ListItemCollectionPosition;
    intIndex++;
  } while(oQuery.ListItemCollectionPosition != null);
}
Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.
Chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN