KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

.NET, C++...
Sharepoint
Thiết kế web
Marketing Online
...

Về chúng tôi

THANHNAM SOFTWARE bao gồm đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước:
Tư vấn-triển khai giải pháp EOFFICE, ERP
Xây dựng phần mềm
Thiết kế wesite
Marketing online...

Chúng tôi luôn vì sự hài lòng của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sẩn phẩm chất lượng nhất!
 

Hiển thị messagebox với asp.net

 
Có rất nhiều cách để thực hiện điều này, dưới đây chúng tôi đưa ra 1 vài ví dụ:
 
Cách 1:
Web.HttpContext.Current.Response.Write("<SCRIPT LANGUAGE=""JavaScript"">alert("Hello this is an Alert")</SCRIPT>")

Cách 2:
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClientClick = "return confirm('Are you sure you want to delete?');"/>

Cách 3:
string myStringVariable = string.Empty;
myStringVariable = "Welcome";
ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "myalert", "alert('" + myStringVariable + "');", true);

Tùy từng tình huống mà bạn có những ứng dụng cụ thể. Bạn cũng có thể vào đây để tự customize messagebox theo hướng dẫn nếu bạn muốn, chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN